بازدید دانش آموزی از غرفه خانه نانو در هفته پژوهش

هفته پژوهش این فرصت ارزشمند را برای دانش آموزان مدارس مختلف فراهم نمود تا ضمن حضور در این نمایشگاه تخصصی، از غرفه خانه نانو بازدید و با برنامه های آموزشی این مجموعه جهت دانش افزایی در حوزه نانوزیست فناوری آشنا شوند.