لیست خدمات آزمایشگاه نانو فناوران کیان

 

آزمایشگاه‌ها

 نام خدمت

امکانات

آزمایشگاه شیمی
سنتز نانومواد
1- نقره به صورت کلوئید و پود
2- تیتانیوم دی اکسید
3-گرافن اکسید
4- اکسید روی
5- نانوذرات اکسید آهن
6- ZnO
7-آیروژل

آزمایشگاه شیمی

پذیرش کارآموز

رشته شیمی و صنایع غذایی از مبتدی تا پیشرفته

آزمایشگاه شیمی

انجام تست

1-آنالیز فیزیکوشیمیایی مواد غذایی
2-آنالیز محصولات آرایشی بهداشتی
3- آنالیز خاک، آب و پساب
آزمایشگاه شیمی تولید
1-کیت
2-کیتوسان
3-ضدقارچ
4-ضدعفونی کننده پایه آبی
آزمایشگاه میکروبیولوژی آنالیز تخصصی
1-خاصیت آنتی باکتریال تاتو ذرات و محصولات ضدعفونی کننده
2- MIC و MBC
آزمایشگاه میکروبیولوژی انجام تست
1- آنالیز میکروبیولوژی مواد غذایی
2-آنالیز محصولات آرایشی بهداشتی
3-آنالیز خاک، آب و پساب
آزمایشگاه میکروبیولوژی پذیرش کارآموز
رشته میکروبیولوژی و صنایع غذایی از مبتدی تا پیشرفته
آزمایشگاه دستگاهی
آنالیز تخصصی
1-تعیین سایز نانوذرات
2- تایید پایداری مکانیکی محصولات آرایشی و بهداشتی
3- تعیین کرم SPF3
آزمایشگاه کرم سازی
تولید
سنتز انواع محصولات آرایشی و  بهداشتی نانویی و ضدآفتاب