جزئیات توضیحات دستگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه تماس بگیرید.

اسپکتروفتومتر دوپرتویی(با دامنه طول موج 390 تا 1100 نانومتر)