جزئیات توضیحات دستگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه تماس بگیرید.

ترازوی آزمایشگاهی(توزین دقیق نمونه¬های آزمایشگاهی با دقت 0001/0 گرم)

ترازوی آزمایشگاهی با دقت 0001/0 گرم

مجهز به پوشش شیشه­ای برای کاهش خطا در اندازه­گیری

شرح خدمت

نحوه ارائه خدمت

هزینه به ازای هر پارامتر

توزین نمونه

توسط آزمایشگاه

30،000 ریال

توزین نمونه

توسط کاربر

30،000 ریال