جزئیات توضیحات دستگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه تماس بگیرید.

سانتریفیوژ ژربر(اندازه¬گیری میزان چربی شیر مجهز به سیستم کنترل دما)

سانتریفیوژ ژربر یکی از انواع سانتریفیوژ است که مجهز به سیستم کنترل دقیق دمایی بوده و قابلیت تعیین درصد چربی نمونه با استفاده از بوتیرومتر را امکان­پذیر می­نماید.

شرح خدمت

نحوه ارائه خدمت

هزینه به ازای هر تست

تعیین چربی لبنیات

توسط آزمایشگاه

400،000 ریال