جزئیات توضیحات دستگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه تماس بگیرید.

فتومتر(تعیین غلظت یون¬های فلزی محلول تعیین غلظت بر اساس پارامترهای mol/L، ppm و غیره)

فتومتر دستگاهی است که در آنالیز ترکیبات شیمیایی، برای تعیین غلظت یون‌های فلزی مانند سدیم، پتاسیم، لیتیوم، سریم و بطور کلی تمام عناصر گروه ۱و۲ جدول تناوبی بخاطر پایین بودن انرژی تهییج آن استفاده می‌شود.

قابلیت اندازه‌گیری و ثبت داده‌ها در سه حالت غلظت، جذب و عبور نور

دارای قابلیت تنظیم اتوماتیک طول موج برحسب آزمون انتخابی

دارای 60 منحنی کالیبراسیون از پیش تعریف شده برای سنجش پارامترهای آب و پساب‌های صنعتی و گزارش نتایج برحسب mg/l، mmol/l، ppm و...

دارای صفحه نمایش بزرگ LCD

دارای سل هولدر قابل تنظیم برای سل‌هایی با قطر 12-20mm

شرح خدمت

نحوه ارائه خدمت

هزینه به ازای هر پارامتر

تعیین آنیون و کاتیون، فلزات و... در آب

توسط آزمایشگاه

50،000 ریال