جزئیات توضیحات دستگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه تماس بگیرید.

الایزا ریدر(تعیین حضور آنتی‌بادی و آنتی‌ژن‌ها)

الایزا روشی In vitro برای بررسی واکنش آنتی‌ژن و آنتی‌بادی به طریق ایمنی سنجی در فاز جامد بوده که از آنزیم برای نشان‌دار سازی و ردیابی آنالیت مورد نظر استفاده می‌شود. الایزا ریدر یک اسپکتروفتومتر تخصصی است که به‌منظور تعیین حضور آنتی‌بادی‌ها و آنتی‌ژن‌های اختصاصی در نمونه‌ها بکار می‌رود.

کشور سازنده: آمریکا

شرکت سازنده: Biotek

 مدل: ELX 800

دارای پلیت‌های‌ ۹۶ قسمتی

شرح خدمت

نحوه ارائه خدمت

هزینه به ازای هر تست

تعیین غلظت پروتئین و اندازه گیری مواد، سرم پلاسما

توسط آزمایشگاه

150،000 ریال

بررسی حضور یا عدم حضور آنتی ژن و آنتی بادی

توسط آزمایشگاه

150،000 ریال

بررسی حضور یا عدم حضور کمپلکس آنتی ژن و آنتی بادی

توسط آزمایشگاه

150،000 ریال

خوانش نتایج پلیت های الایزا

توسط آزمایشگاه

500،000 ریال

Protein assay

توسط آزمایشگاه

150،000 ریال