جزئیات توضیحات دستگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه تماس بگیرید.

کرایسکوپ(تعیین میزان آب موجود در شیر با استفاده از نقطه انجماد شیر)

این دستگاه از طریق نقطه انجماد شیر می‌تواند میزان آب افزوده شده به شیر را اندازه‌گیری نماید.

قابلیت ذخیره اطلاعات نمونه‌های مختلف

امکان انجام سریع آزمایش با تکنولوژی جدیدی که در این دستگاه تعبیه شده است، حتی برای نمونه‌های گرم فراهم می‌باشد.

امکان اتصال به کامپیوتر و پرینتر نیز از دیگر قابلیت‌های کرایواستار (دستگاه سنجش آب اضافی) در شیر است.

دارای دقت 0.0001 درجه سانتیگراد

دارای میزان خطا 0.002 درجه سانتیگراد

دامنه اندازه‌گیری دما از 0.000 تا 1/5000 درجه سانتیگراد

مقدار حجم نمونه لازم در هر آزمایش بین 2 تا 2/5cc

تعداد نمونه قابل اندازه‌گیری در هر ساعت 40 نمونه

مدل cryostar از کمپانی funke gerber

شرح خدمت

نحوه ارائه خدمت

هزینه به ازای هر نمونه

تعیین نقطه انجماد شیر

توسط آزمایشگاه

450،000 ریال