جزئیات توضیحات دستگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه تماس بگیرید.

حمام التراسونیک(پخش ذرات درون محلول و یکنواخت کردن آن با استفاده از امواج فراصوت)

التراسونیک عبارت است از کاربرد امواج مکانیکی- صوتی با فرکانسی بالاتر از حد شنوایی انسان. حمام التراسونیک در واقع یک ظرف فلزی است که مقداری آب داخل آن می باشد. دستگاه متصل به این ظرف امواج فراصوت ایجاد می کند. یکی از موارد استفاده از محصولات حمام التراسونیک پخش ذرات داخل محلول و در نتیجه یکنواخت شدن محلول مورد نظر می باشد. این امواج می توانند پیوندهای بین تکه های کلوخه شده را بشکنند و باعث افزایش کیفیت محلول شود.

مخزن از جنس استیل

محدوده زمانی 30 دقیقه

حجم دستگاه 1 لیتر

شرح خدمت

نحوه ارائه خدمت

هزینه به ازای هر دقیقه

همگن­سازی نمونه

توسط آزمایشگاه

250،000 ریال

همگن­سازی نمونه

توسط کاربر

250،000 ریال