جزئیات توضیحات دستگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه تماس بگیرید.

شوف بالن(حرارت دهی یکنواخت محلول)

این دستگاه جهت حرارت دادن محلول­هایی که دارای خطر انفجار می­باشند و همچنین محلول­های خاص که نیاز دارند بصورت غیرمستقیم حرارت داده شوند استفاده می­شود.

رنج دمایی از50 درجه تا 450 درجه

 توری ازجنس fiber glass

المنت از جنس ni-chrome

شرح خدمت

نحوه ارائه خدمت

هزینه به ازای هر ساعت

گرم کردن نمونه

توسط آزمایشگاه

250،000 ریال

گرم کردن نمونه

توسط کاربر

250،000 ریال