عضویت آزمایشگاه نانوفناوران کیان در شبکه آزمایشگاهی فناوری های ستاد نانو

عضویت آزمایشگاه نانوفناوران کیان در شبکه آزمایشگاهی فناوری های ستاد نانو

عضویت آزمایشگاه نانوفناوران کیان در شبکه آزمایشگاهی فناوری های ستاد نانو

روز چهارشنبه 1399/2/21 جلسه ای با کارشناسان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ستاد نانو زیرنظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، در دفتر خانه نانو برگزار گردید.

هدف از این نشست عضویت آزمایشگاه نانوفناوران کیان وابسته به خانه نانو در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ستاد نانو می باشد. این آزمایشگاه در متراژ 180 مترمربع و کادر آزمایشگاهی مجرب و تجهیزات پیشرفته  درجهت افزایش توانمندی های آزمایشگاه استان قم و کشور عزیزمان ایران تامین شده است. با عضویت آزمایشگاه نانوفناوران کیان در این شبکه دریافت خدمات از این آزمایشگاه تسهیل خواهد شد به طوری که تخفیف های متنوعی به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور قابل ارائه می باشد.
در این آزمایشگاه خدمات آزمایشگاهی متنوعی در حوزه های نانو، نانوزیست فناوری، شیمی، محیط زیست، کشاورزی گیاهان دارویی، پزشکی، داروسازی، مواد غذایی، میکروبی، بیولوژی و ... ارائه می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 02536551034 و یا با شماره همراه 09126519480 تماس جاصل فرمایید.