دوره مدرسه تابستانه نانو ویژه دانش آموزان متوسطه دوره اول (تخفیف ویژه)

دوره مدرسه تابستانه  نانو ویژه دانش آموزان متوسطه دوره اول (تخفیف ویژه)

دوره مدرسه تابستانه نانو ویژه دانش آموزان متوسطه دوره اول (تخفیف ویژه)

🔵قابل توجه علاقمندان به علوم نانو فناوری و نانو زیست فناوری🔵

✳️به دلیل عنایت ویژه جانشین محترم لشکر علی بن ابیطالب جناب آقای کبیری در راستای حمایت از حرکت های علمی و جامعه نخبگانی کشور  هزینه های دوره های جدید خانه نانو کاهش یافت.

⬅️این تصمیم با هدف ترویج علوم نانو فناوری و نانو زیست فناوری می باشد .

🌟امید است این اقدام قدمی هرچند کوچک در جهت رشد و توسعه فضای علمی کشور و رسیدن ایران به قله های رفیع علم دانش باشد🇮🇷🏆

🆔 http://eitaa.com/school_nano